Block

Klimat jest najważniejszy


Do grania nie potrzebujesz nic oprócz swojego komputera, dostępu do Internetu, odrobiny wolnego czasu i chęci.

Partnerzy

Licznik online


1. Tworzymy plik o nazwie online.php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
<?php

session_start
();
$ID session_id();
$czas time();
$do_zapisania="$ID:$czas";
$min_czas=600;
$plik="online.txt";
$nowa=false;

$czytaj_plik fopen("$plik""r");
$uzytkownicy fread($czytaj_plikfilesize("$plik"));
fclose($czytaj_plik);

if (
$uzytkownicy=="")
{
    
$ile=1;
    
$do_pliku=$do_zapisania;
}
else
{
    
$uzytkownik=explode("\n",$uzytkownicy);
    while (list(
$key,$value)=each($uzytkownik))
    {
        list(
$stary_ID$stary_czas) = explode(":",$value);
        if (
$stary_ID!=$ID)
        {
            if (
$czas-$stary_czas<$min_czas)
            {
                
$nowa_zawartosc[]=$stary_ID.":".$stary_czas;
            }
        }
        else
        {
            
$nowa_zawartosc[]=$do_zapisania;
            
$nowa=true;
        }
    }

    if (
$nowa==false) {$nowa_zawartosc[]=$do_zapisania;}
    
$ile=count($nowa_zawartosc);
    
$do_pliku=implode("\n",$nowa_zawartosc);
}

$zapisz_plik fopen("$plik""w");
fwrite($zapisz_plik $do_pliku);
fclose($zapisz_plik );


echo(
"<font style=\"font-size: 14px;\" color=\"72a4d9\">Online: $ile</font>");

?>


2. tworzymy plik tekstowy o nazwie online.txt wrzucamy na serwer i zmieniamy atrybuty na 666

3. Tam gdzie ma widnieć licznik wpisujemy:

Przydatne linki
Zalecenia
Opera nie jest zalecana do otwierania tej strony

Pobierz zalecane przeglądarki
mozilla firefox internet explorer google chrome safari
Statystyki

Odwiedzin: 12557 razy
od 04.02.2016
czyli: 3 lata, 0 miesięcy i 14 dni.
Wczoraj (2019-02-17) odwiedzono: 25 razy.
Dzisiaj (2019-02-18) odwiedzono: 4 razy.